ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Diễn đàn Vinabets | ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với Điều khoản dịch vụ Diễn đàn Vinabets (sau đây gọi là "Diễn đàn"). Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ sau đây trước khi sử dụng diễn đàn này. Khi bạn sử dụng diễn đàn này, bạn đồng ý và chấp nhận tất cả nội dung của các Điều khoản dịch vụ này.

1. Hạn chế sử dụng

  • Bạn đồng ý chỉ sử dụng diễn đàn này cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các luật và quy định có liên quan.
  • Nội dung của diễn đàn này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn đồng ý chỉ sử dụng nó cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại và không được sao chép, phân phối, xuất bản hoặc sử dụng nội dung của diễn đàn này mà không được phép.
  • Bạn đồng ý KHÔNG sử dụng diễn đàn này để thực hiện bất kỳ hành vi phá hoại nào, chẳng hạn như tấn công vi-rút, chương trình độc hại, v.v.
  • Bạn đồng ý KHÔNG đăng bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, vi phạm, tục tĩu, bạo lực, phân biệt đối xử, xúc phạm, không đúng sự thật, liên quan đến quyền riêng tư cá nhân hoặc vi phạm trật tự xã hội và đạo đức.
  • Bạn đồng ý tôn trọng lời nói của người khác và không tấn công cá nhân hoặc bình luận ác ý.

2. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  • Các thông tin, đánh giá trên website này đều được cư dân mạng chia sẻ và tổng hợp từ Internet và chỉ mang tính chất tham khảo. Diễn đàn này không đảm bảo tính xác thực, chính xác và đầy đủ của đánh giá và không chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả đánh giá.
  • Diễn đàn này có thể chứa các liên kết đến các diễn đàn của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi diễn đàn này. Diễn đàn này không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của các diễn đàn bên thứ ba.

3. Thay đổi Điều khoản dịch vụ

Diễn đàn này có quyền cập nhật hoặc sửa đổi các Điều khoản dịch vụ này bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Điều khoản dịch vụ, chúng tôi sẽ đăng thông tin liên quan trên diễn đàn này. Việc bạn tiếp tục sử dụng diễn đàn này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều khoản dịch vụ đã sửa đổi.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

  • Nội dung và logo của diễn đàn này được bảo vệ bởi luật bản quyền, luật thương hiệu và các luật liên quan khác. Nếu không có sự cho phép rõ ràng của diễn đàn này, bạn không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, phổ biến, xuất bản hoặc hiển thị bất kỳ nội dung nào trên diễn đàn này dưới bất kỳ hình thức nào.
  • Nội dung trên diễn đàn này được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn đồng ý chỉ sử dụng nó cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại và không sao chép, phân phối, xuất bản hoặc sử dụng nội dung của diễn đàn này mà không được phép.

5. Thẩm quyền pháp lý và áp dụng

Việc giải thích, áp dụng và giải quyết tranh chấp của các Điều khoản dịch vụ này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào với diễn đàn này, trước tiên phải được giải quyết thông qua thương lượng. Nếu đàm phán không thành công, bạn đồng ý đưa tranh chấp lên tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để xét xử.

6. Chính sách quyền riêng tư

Diễn đàn này tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của diễn đàn này. Bằng cách sử dụng diễn đàn này, bạn đồng ý với chính sách bảo mật của diễn đàn này.

7. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, diễn đàn này sẽ không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trừng phạt hoặc do hậu quả (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất dữ liệu hoặc các tổn thất kinh tế khác) phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng, sử dụng diễn đàn này sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

8. Các điều khoản khác

Các Điều khoản dịch vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và diễn đàn này đối với việc bạn sử dụng diễn đàn này và thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và diễn đàn này đối với việc bạn sử dụng diễn đàn này. Sự vô hiệu của bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.